Προγραμμα αγροτικης αναπτυξης 2014-2020

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 – Μέτρο/Καθεστώς 4.2

 

 

Η επιχείρηση Kyriakides Mushrooms έτυχε χρηματοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου/Καθεστώτος 4.2 του Προγραμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.